Kiti dokumentai

Dokumentų formos Atnaujinta Dydis
Pedagogų metinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo priedai 2020-11-03 10:12:17 36.97 KB
Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo priedas 2020-11-03 10:12:17 19.92 KB
Sutikimų, sutarčių, aktų formos
Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo medžiagos darbų perdavimo - priėmimo ir saugojimo aktas 2020-11-03 10:31:44 20.09 KB
Pagrindinio ugdymo sutarties forma 2020-11-03 10:29:28 32.66 KB
Asmens duomenų tvarkymo susitarimas prie mokymosi sutarties (priimant į 1-8 klases) 2020-11-03 22:52:35 24.55 KB
PUG sutarties forma 2020-11-03 10:29:57 24.96 KB
Asmens duomenų tvarkymo susitarimas prie mokymosi sutarties (priimant į PUG grupę) 2020-11-03 22:52:51 24.37 KB
Pradinio ugdymo sutarties forma 2020-11-03 10:30:08 28.71 KB
Pailgintos mokymosi dienos grupės sutarties forma 2020-11-03 10:30:28 23.11 KB
Programų, prašymų, sąrašų formos
Prašymas dėl priėmimo į pailgintą darbo dienos grupę 2020-11-03 10:33:28 16.98 KB
Ugdomojo projekto aprašymo forma 2020-11-03 10:39:42 20.21 KB
Mokytojo veiklos bei kompetencijos įsivertinimo ataskaita 2017/2018 m. m. 2020-11-03 10:48:00 29.4 KB
Prašymas dėl važiavimo išlaidų kompensavimo 2020-11-03 10:33:51 13.82 KB
Važiavimo išlaidų kompensavimo mėnesio ataskaita 2020-11-03 10:48:28 13.17 KB
Prašymas dėl vykimo nuosavu automobiliu 2020-11-03 10:34:06 17.1 KB
Prašymas dėl vykimo visuomeniniu transportu 2020-11-03 10:34:12 18.01 KB
Prašymas dėl nemokamų atostogų suteikimo 2020-11-03 10:34:30 12.24 KB
Prašymas dėl komandiruotės nuosavu automobiliu 2020-11-03 10:34:39 16.51 KB
Prašymas dėl vienos nemokamos laisvos dienos suteikimo 2020-11-03 10:34:47 12.21 KB
Prašymas dėl komandiruotės į užsienį 2020-11-03 10:34:57 16.37 KB
Ilgalaikių planų šablonas 2020-11-03 10:43:37 37 KB
Klasės vadovo veiklos plano šablonas 2020-11-03 10:43:45 51 KB
Neformaliojo švietimo programos šablonas 2020-11-03 10:39:51 38.5 KB
Skaidrių šablonas 2020-11-03 10:43:54 946 KB
Dalykų modulių programa  2020-11-03 10:41:36 18.15 KB
Darbo laiko grafiko forma 2020-11-03 10:40:04 30 KB
Prašymas dėl darbo užmokesčio pažymos išdavimo 2020-11-03 10:35:06 25 KB
Prašymas dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo  2020-11-03 10:35:13 12.24 KB
Prašymas dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio netaikymo 2020-11-03 10:35:19 12.25 KB
Prašymas centralizuotai buhalterijai dėl darbo užmokesčio pervedimo 2020-11-03 10:35:29 12.56 KB
Prašymas dėl kasmetinių atostogų suteikimo nuo 2017-07-01 2020-11-03 10:35:37 12.08 KB
Prašymas dėl kasmetinių atostogų suteikimo nuo 2017-07-01 2020-11-03 10:36:15 12.3 KB
Pavaduotų/vestų pamokų ataskaita 2020-11-03 10:49:15 12.28 KB
Išplėstinis klasės sąrašas 2020-11-03 10:45:27 28.5 KB
Individualizuota programa 2020-11-03 10:41:43 42 KB
Pritaikyta programa 2020-11-03 10:41:52 25.5 KB
Stebėtos pamokos pažyma 2020-11-03 10:42:52 53.5 KB
Pažyma mokytojams, kurie vyksta stebėti pamokų 2020-11-03 10:42:59 24.5 KB
Prašymas dėl užsienio kalbos pasirinkimo 2020-11-03 10:36:27 25.5 KB
Prašymas tėvų dėl dorinio ugdymo pasirinkimo 2020-11-03 10:36:41 26 KB
Prašymas dėl mokinio pažymėjimo išdavimo 2020-11-03 10:36:53 16.98 KB
Turizmo renginio programa 2020-11-03 10:42:12 40.5 KB
Tėvų informavimas apie organizuojamą išvyką 2020-11-03 10:40:16 28.5 KB
Saugos instruktažo rekomendacijos 2020-11-03 10:48:47 34.5 KB
Saugos registravimo žurnalas 2020-11-03 10:48:56 48 KB
Programos dalyvių sąrašas 2020-11-03 10:45:36 42.5 KB
Mokinių pamokų/ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašo priedai
Prašymo į PUG priėmimo forma  2020-11-03 10:29:38 14.2 KB
Tėvų prašymas pateisinti praleistas pamokas (1 priedas) 2020-11-03 10:20:55 12.27 KB
Tėvų informacija dėl mokinio nedalyvavimo pamokose (2 priedas) 2020-11-03 10:21:04 12.39 KB
Mokinio paaiškinimas dėl be pateisinamosios priežasties praleistų pamokų (3 priedas) 2020-11-03 10:21:15 12.12 KB
Progimnazijos nelankymo apskaitos lapas (4 priedas) 2020-11-03 10:21:38 17.35 KB
Informacija apie praleistas pamokas mokslo metais (5 priedas) 2020-11-03 10:27:03 12.73 KB

Atnaujinta: 2020-11-03